Pomost

OPIS PROJEKTU

Wykonaliśmy projekt warsztatowy konstrukcji stalowej pomostu roboczego wraz z drabiną