Pomost roboczy

OPIS PROJEKTU

Wykonaliśmy projekt wykonawczy konstrukcji stalowej pomostu roboczego dla urządzeń technicznych wraz z schodami.