Pomost roboczy "2"

OPIS PROJEKTU

Dla firmy S&P construction services sp. z o.o. wykonaliśmy projekt warsztatowy konstrukcji stalowej pomostu roboczego wraz z drabiną