Dom Biskupice

OPIS PROJEKTU

Wykonaliśmy projekt budowlano-wykonawczy budynku jednorodzinnego w Biskupicach.

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKU

000 m2