Budynek wielorodzinny z garażem podziemnym w Chorzowie

OPIS PROJEKTU

Wykonaliśmy projekt budowlany oraz wykonawczy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym. Strop nad garażem został zaprojektowany jako transferowy co dało dużą swobodę przy kształtowaniu mieszkań parteru. Projekt powstał na zalecenie Modena Group Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością.